इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्टहरू वितरण गर्दछ
PA3856.005NL

PA3856.005NL

PulseLarsen Antenna

विवरण

XFMR,FORWARD,EEP13,SMT NPB

१२,२८१

अर्डरमा थप<

PH0815CNLT

PH0815CNLT

PulseLarsen Antenna

विवरण

XFMR, ER19 PLANAR, 6:6:2:1, SMT

१०,८११

अर्डरमा थप<

750315847

750315847

Würth Elektronik Midcom

विवरण

FLYBACK TRANSFORMER WE-FB

१०,९३८

अर्डरमा थप<

750813551

750813551

Würth Elektronik Midcom

विवरण

TRANS 3000V SMD

१०,९८५

अर्डरमा थप<

750811145

750811145

Würth Elektronik Midcom

विवरण

TRANS FLYBACK TPS92210DR 1.2MH

१०,८४६

अर्डरमा थप<

750311525

750311525

Würth Elektronik Midcom

विवरण

TRANS FLYBACK SSL2101 700UH

१०,८५३

अर्डरमा थप<

7491194501

7491194501

Würth Elektronik Midcom

विवरण

TRANS FLYBACK POE+ 42UH SMD

१०,९१५

अर्डरमा थप<

7491182024

7491182024

Würth Elektronik Midcom

विवरण

TRANSFORMER OFF LINE 4000V

१०,९४२

अर्डरमा थप<

B82805A0952A250

B82805A0952A250

TDK EPCOS

विवरण

P100724 E6.3 SMT PUSH-PULL TRANS

१०,८२५

अर्डरमा थप<

750310660

750310660

Würth Elektronik Midcom

विवरण

TRANS OFF LINE POWER ST VIPER17H

१०,८६०

अर्डरमा थप<

760895641

760895641

Würth Elektronik Midcom

विवरण

WE-LLCR RESONANT CONVERTER 500H

१०,९७१

अर्डरमा थप<

749118205

749118205

Würth Elektronik Midcom

विवरण

TRANSFORMER OFF LINE 4000V

११,०७७

अर्डरमा थप<

750342878

750342878

Würth Elektronik Midcom

विवरण

POWER TRANSFORMER, MID-IMAXIB

१०,९०७

अर्डरमा थप<

750318131

750318131

Würth Elektronik Midcom

विवरण

WE-AGDT AUXILIARY GATE DRIVE TRA

१०,९७७

अर्डरमा थप<

750315144

750315144

Würth Elektronik Midcom

विवरण

FLYBACK TRANSFORMER WE-FB

१०,८८५

अर्डरमा थप<

749196248

749196248

Würth Elektronik Midcom

विवरण

WE-FLEX FLEXIBLE TRANSFORMER FOR

१०,९३०

अर्डरमा थप<

750317893

750317893

Würth Elektronik Midcom

विवरण

WE-AGDT AUXILIARY GATE DRIVE TRA

११,०६२

अर्डरमा थप<

750310355

750310355

Würth Elektronik Midcom

विवरण

TRANS POWER FOR LT3751 THRUHOLE

१०,८८५

अर्डरमा थप<

750317072

750317072

Würth Elektronik Midcom

विवरण

PUSH-PULL TRANSFORMER TOR5.8/3.1

११,६७१

अर्डरमा थप<

750316818

750316818

Würth Elektronik Midcom

विवरण

PUSH-PULL TRANSFORMER TOR5.8/3.1

१०,८०३

अर्डरमा थप<

Top