इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्टहरू वितरण गर्दछ
3352T-1-501LF

3352T-1-501LF

J.W. Miller / Bourns

विवरण

THUMBWHEEL POT 500 OHM 0.5W TOP

११,३७७

अर्डरमा थप<

3352V-1-103LF

3352V-1-103LF

J.W. Miller / Bourns

विवरण

THUMBWHEEL POT 10K OHM 0.5W SIDE

११,२२५

अर्डरमा थप<

3352V-1-253LF

3352V-1-253LF

J.W. Miller / Bourns

विवरण

THUMBWHEEL POT 25K OHM 0.5W SIDE

१०,८९१

अर्डरमा थप<

3352H-1-104

3352H-1-104

J.W. Miller / Bourns

विवरण

THUMBWHEEL POT 100K OHM 0.5W SID

१०,९२०

अर्डरमा थप<

3352E-1-503LF

3352E-1-503LF

J.W. Miller / Bourns

विवरण

THUMBWHEEL POT 50K OHM 0.5W TOP

११,०२७

अर्डरमा थप<

3352P-1-503

3352P-1-503

J.W. Miller / Bourns

विवरण

THUMBWHEEL POT 50K OHM 0.5W TOP

१०,९८३

अर्डरमा थप<

3352P-1-102LF

3352P-1-102LF

J.W. Miller / Bourns

विवरण

THUMBWHEEL POT 1K OHM 0.5W TOP

११,३५६

अर्डरमा थप<

3352T-1-202

3352T-1-202

J.W. Miller / Bourns

विवरण

THUMBWHEEL POT 2K OHM 0.5W TOP

१०,९४७

अर्डरमा थप<

3352V-1-100

3352V-1-100

J.W. Miller / Bourns

विवरण

THUMBWHEEL POT 10 OHM 0.5W SIDE

१०,९८३

अर्डरमा थप<

3352H-1-502

3352H-1-502

J.W. Miller / Bourns

विवरण

THUMBWHEEL POT 5K OHM 0.5W SIDE

१०,९२८

अर्डरमा थप<

3352W-1-505LF

3352W-1-505LF

J.W. Miller / Bourns

विवरण

THUMBWHEEL POT 5M OHM 0.5W SIDE

१०,९२८

अर्डरमा थप<

3352T-1-104LF

3352T-1-104LF

J.W. Miller / Bourns

विवरण

THUMBWHEEL POT 100K OHM 0.5W TOP

१२,५६१

अर्डरमा थप<

3352P-1-101

3352P-1-101

J.W. Miller / Bourns

विवरण

THUMBWHEEL POT 100 OHM 0.5W TOP

१०,९४४

अर्डरमा थप<

3352H-1-105LF

3352H-1-105LF

J.W. Miller / Bourns

विवरण

THUMBWHEEL POT 1M OHM 0.5W SIDE

१०,९०४

अर्डरमा थप<

3352V-1-501LF

3352V-1-501LF

J.W. Miller / Bourns

विवरण

THUMBWHEEL POT 500 OHM 0.5W SIDE

१०,९२३

अर्डरमा थप<

3352T-1-505LF

3352T-1-505LF

J.W. Miller / Bourns

विवरण

THUMBWHEEL POT 5M OHM 0.5W TOP

१०,९३५

अर्डरमा थप<

3352T-1-501

3352T-1-501

J.W. Miller / Bourns

विवरण

THUMBWHEEL POT 500 OHM 0.5W TOP

१०,९४०

अर्डरमा थप<

3352H-1-501LF

3352H-1-501LF

J.W. Miller / Bourns

विवरण

THUMBWHEEL POT 500 OHM 0.5W SIDE

१०,९८७

अर्डरमा थप<

3352T-1-301LF

3352T-1-301LF

J.W. Miller / Bourns

विवरण

THUMBWHEEL POT 300 OHM 0.5W TOP

१०,९१२

अर्डरमा थप<

3352V-1-102LF

3352V-1-102LF

J.W. Miller / Bourns

विवरण

THUMBWHEEL POT 1K OHM 0.5W SIDE

१०,८२१

अर्डरमा थप<

Top